Ignorancja i niewiedza, czyli fundamentalne słabości naszego społeczeństwa

Ignorancja i niewiedzaCzy zastanawialiście się kiedyś, co sprawia, że współczesny, przeciętny człowiek jest tak często manipulowany? Czy to np. gdy robi zakupy w sklepie, czy za pomocą środków masowego przekazu, gdy np. ogląda telewizję lub czyta gazetę? Ile razy sami poczuliście się oszukani bądź zmanipulowani?

Zacznijmy od tego, co to właściwie jest manipulacja. Nauka definiuje manipulację jako formę wywierania wpływu na pojedynczą osobę bądź grupę osób w taki sposób, aby nieświadomie i z własnej woli zachowywały się one tak, jak chce tego manipulator, czyli osoba bądź grupy osób, które ów wpływ wywierają. Często zdarza się, że osoba lub grupa osób poddana manipulacji nie jest świadoma środków, za pomocą których jest manipulowana. Podstęp ten jest stosowany w celu osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych i politycznych. Tak więc jesteśmy poddawani manipulacji dość często np. podczas oglądania reklam, spotów i plakatów wyborczych, wiadomości, czytania gazet i portali internetowych, słuchania radia, przemówienia znanego polityka czy nawet podczas rozmowy ze sprzedawcą w sklepie. Jak pokazują powyższe przykłady manipulacja, ma istotny wpływ na podejmowane przez nas decyzje w wielu dziedzinach naszego życia.

» Read more